Edited%2525252520Image%25252525202013-5-

ספטמבר 2020

 

לקוחות יקרים

לאור המצב ובהתאם להנחיות של משרד הבריאות המרפאה תמשיך לעבוד אך במתכונת מצומצמת

:אנו מבקשים להקפיד על מספר כללים על מנת להבטיח את בריאותכם ובריאותינו

.קבלת קהל תתבצע בתאום תור בלבד

.במידה שהנכם סובלים מסימנים כלשהם של מחלה אנא הימנעו מלהגיע למרפאה

.יש להשתדל לא להגיע עם יותר ממלווה אחד למרפאה

.במידה ויש אנשים נוספים בחדר ההמתנה נבקש מכם להמתין מחוץ למרפאה עד שיתפנה מקום עבורכם

.תודה על ההבנה, ד"ר ג'וליאן